ROK/YEAR 2014

21.01.2014 18:52

Pes roku 2014 - Dog of year 2014

V. FCI skupina (group)

3. místo/place Bondira Moravian Pearl - 253,5 bodů/points

Bondirka jako jediný zástupce nahých plemen v této soutěži obsadila krásné třetí místo a my jí i

její rodině moc gratulujeme a děkujeme za krásnou prezentaci naší chovatelské stanice a milovaného plemene!!

Only one representative of naked breeds in this competition - Bondira is on 3rd.place and we are very happy with

her and her family!! Thank you!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDS Prague 1. -2.11.2014

Very successful completion of the exhibition season 2014

Jch.Multich.C.I.B. EDS WINNER 2014

BONDIRA MORAVIAN PEARL PSPP GRANDE

mother: BINKIE z KRASNEHO BOTICE (CZ)
father: BAY'S BUSHYFUR HAIHAIS (FINLAND )

IDS EXPO PRAGUE DOG Saturday, 01.11 2014
Ex 1, CAC, CAC ČMKU , CACIB, BOB, WINNER Prague

Thank you judge Mr. Petr Řehánkek FCI (CZ)

IDS EXPO PRAGUE DOG Sunday, 2.11.2014
Ex 1, CAC, CAC ČMKU , CACIB, BOB, WINNER Prague

Thank you Judge Mrs. Zdena Jílková FCI (CZ)

 

 
I dnes 24.10.2014 se našim Perlám na Národní výstavě v Brně dařilo!!
Even today 24.10.2014, our Pearls at the National Dog Show in Brno were successful!!


Peruánský naháč velký/Perro sin Pelo del Perú grande:
Rozhodčí/Judge: Kavčič Marija


Třída otevřená psi/Open class male
Domingo Mayta Moravian Pearl - Výborný/Exc. 1, CAC
(maj.Jana Farníková)

Třída Vítězů feny/ Champion class female
Bondira Moravian Pearl - Výborná/Exc. 1, CAC, Národní vítěz/National winner, BOB
(maj.Aleš Graubner)

Gratulujeme pyšným majitelům a děkujeme za vzornou prezentaci milovaného plemene, jakým Peruánský naháč je .
Congratulations to the proud owners of a thank you for the excellent presentation of our beloved breed, the Peruvian dogs are:-).

 

Domingo Mayta Moravian Pearl (Pluna Pelito x Bay´s Bushyfur Haihais)

maj./owner: Jana Farníková (Brno, CZ)

 

Bondira Moravian Pearl (Binkie z Krásného Botiče x Bay´s Bushyfur Haihais)

maj./owner: Aleš Graubner (Plzeň, CZ)

 

Krásný úspěch našich odchovů a pejsků na Evropské výstavě psů v Brně!!

Naše chovatelská stanice se nemá za co stydět a rozhodě se ve veliké konkurenci neztratila!
European dog show Brno 23.10.2014 beautiful success of our kennel today at the European Dog Show in Brno!
Rozhodčí/Judge: Kavčič Blaž

Peruánský naháč velký/ Perro sin Pelo dle Perú Grande


Psi třída otevřená/Males open class:
Domingo Mayta Moravian Pearl - Exc.2, Res.CAC
(3 males)

Feny, třída otevřená/females open class:
Nakku Rakkans Ävelina - Exc.2, Res.CAC (from 3 females)

Feny, třída šampionů/Females champion class:
Bondira Moravian Pearl - Exc.1, CAC, CACIB, BOS, Evropský vítěz/European winner (4 females)

Všem přátelům z řad chovatelů a majitelů moc gratulujeme k výsledkům a přejeme hodně štěstí v dalších dnech !
We congratulations to all friends among breeders and owners for the results and wish good luck in the following days:-)!

 

 

23rd National dog show Brno - NVP Brno 28.9.2014

Rozhodčí/Judge: Božena Ovesná (CZ)

Rozhodčí závěrečné soutěže V.FCI/Judge of the final competition all V.FCI group: Otakar Vondrouš (CZ)


Jch. Multich.C.I.B. BONDIRA MORAVIAN PEARL


Výborná1/EX.1 CAC,CAC ČMKU,Národní vítěz/National winner, BOB,BIG V.

Thanks to handler: Jitka Svobodová

 

 

Výstavní víkend našich odchovů

Klubová výstava/Club dog show České Budějovice 20/9 2014

rozhodčí/judge: Antonín Mudra
Cana Wawa Moravian Pearl (Badík) - V1, CAC

(maj. M.Počinková)

 

Mezinárodní výstava/IDS České Budějovice 21/9 2014

rohodčí/judge: IUZA Beradze

Cana Wawa Moravian Pearl (Badík) - V2, res.CAC, res.CACIB (owner: M. Počinková)

Bondira Moravian Pearl - V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB (owner: A.Graubner)

 

Oběma zástupcům naší chs moc gratulujeme a děkujeme za propagaci našeho chovu!! Jste jedničky!!

Thank you both ones from our kennel, congratulations!! We are our stars!!

 

25.8.2007 se narodil první vrh peruánských naháčů v naší chovatelské stanici. Pro oba rodiče to bylo jejich poprvé :-), maminka Binkie z Krásného Botiče a Ch.Blacky Nort Brun. Z tohoto spojeni se narodilo 6 krásných štěňátek. 2 nahé fenečky -Anna Sutti, Ancha Sumaq, 2 chlupaté holčičky Aillin Mulla, Aisana a 2 chlupatí kluci Amautta a Attileha. I když byla převaha chlupatých miminek, našli všichni báječné domovy a dvě štěňátka putovala za hranice ČR. Nahatá Ancha Sumaq do Finska a chlupatá Aisanka do Švédska, kde se stala zakladatelkou chovatelské stanice Nakku Rakkans, skvělé chovatelky a kamarádky Jeanette Flink:-). 

Přejeme našim prvňáčkům stále šťastný život!! A vše nejlepší k již sedmým narozeninám!!!! 

25.8.2007 first litter was born the Peruvian hairless dogs in our kennel. For both parents, it was their first time:-), MOM was a Binkie z Krásného Botiče and father was Ch.Blacky Nort Brun. This bond was born 6 beautiful puppies. 2 naked females-Anna Sutti, Ancha Sumaq, 2 coated girls Aillin Mullah, Aisana and 2 coated guys Amautta and Attileha. Even though it was the predominance of coated babies, all found wonderful homes and two puppies went beyond the borders of the Czech Republic. Naked Ancha Sumaq in Finland and coated Aisanka to Sweden, where she became a founder of the Nakku Rakkans kennel, of great breeder and my dear friend Jeanette Flink. We wish our the first still happy life!! And all the best to the already seventh birthday!!!!

 

 

 

20.8.2014

Dnes slaví už 5 let náš druhý vrh Peruánských štěňátek , narodil se 20.8.2009, maminkou byla Binkie z Krásného Botiče a tatínkem se stal poprvé náš importovaný pes Bay ´s Bushyfur Haihais "Blade". Vyklubalo se 6 zdravých divočáků: nahatý kluk Bayo Blade "Bibi", chlupatý kluk Bushy Bullet "Benji", nahé holčičky: Bella Buena "Alfa", Balsa Breu "Balinka", Barcelona "Bára" a Bondira. Binkie si den dopředu stavěla svoje hnízdečko, kdy jí teplota klesla na 36 stupňů Celsia. V 11:20 hod. se narodila první holčička (Balsinka)a to nožkami napřed, potom chlupatý klučík Benji, po něm přišla na svět krásná Bondirka, po ní Barunka, Alfinka a jako poslední vykouknul na svět malý Bibi. Konec porodu nastal ve 14:03 hod. Porodní váhy byli od 230 g po 284g. V Osmi týdnech se jako největší váhově ukázala Bondirka a jako nejmenší Balsinka :-). Všechna štěňátka dorostla do velkých peruánů, tedy nad 51 cm v kohoutku. Kromě chlupáčka se všichni ukázali na výstavách, většina složila i zkoušku dospělosti a jsou uchovnění. Jsem ráda, že mají přes počáteční útrapy, některých z nich, všichni milující rodiny a jsou plnohodnotnými členy svých rodin.
Tak vše nejlepší zlatíčka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Více se o našich dětech dozvíte v sekci Odchovy, i s fotkami.

 

Today celebrates 5 years now our second litter of puppies Peruvian, born August 20, 2009, her mother was Binkie from Krásného Botiče and became a father for the first time our imported male Bay´s Bushyfur Haihais "Blade". Turned out to be 6 healthy wild puppies: naked boy Bayo Blade "Bibi", coated guy Bushy Bullet "Benji" naked girls: Bella Buena "Alfa", Balsa Breu "Balinka" Barcelona "Bara" and Bondira. Binkie a day ahead built their nest when her temperature dropped to 36 degrees Celsius. At 11:20 hours was born the first girl (Balsinka) and the feet first, then coated boy Benji, after it came into the world a beautiful Bondirka, after her Barunka, Alfinka and last saw the world Bibi. End of the birth occurred at 14:03 pm. Birth weights were from 230 g for 284 g. In eight weeks, as the greatest weight showed a Bondirka as the smallest Balsinka:-). All puppies grow into large Peruvian, ie over 51 cm at the withers. In addition coated boy, all shown at exhibitions, most passed the test of maturity and are stud. I am glad to have despite the initial hardships, some of them, all have loving families and are full members of their families.
So all the best for sweeties !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More about our puppies in Litters.

 

24.7.2014 jsme dali sbohem naší nejstarší peruánské lásce Binkie z Krásného Botiče, po dlouhé a těžké nemoci nás navždy opustila a zanechala za sebou velký zármutek, ale i naději, že její děti a vnoučata a pravnoučata v sobě ponesou její geny, její úžasnou vše milující a neštěkající povahu a budou ji předávat dál.
Nikdy na tebe Binkuško nezapomeneme, byla jsi moje první peruánka, můj první pejsek, moje první psí láska...a tou už navždy zůstaneš...

Více o Binkie zde: In memoriam

 

 

 

Národní výstava psů Klatovy

National Dog Show Klatovy 29/6 2014

 

C.I.B. Multi.Ch BONDIRA MORAVIAN PEARL- champion class/třída šampionů
Excellent 1/Výborná 1, CAC, CAC CMKU, National Winner/Národní vítěz, BOB
Thank you very much FCI judge Mr. Petr Řehánek

V závěrečných soutěžích získala úžasné druhé místo V.FCI skupiny!!

In final BONDIRA MORAVIAN PEARL got a fantastic second place -
Res.BIG V.FCI !!!
Thank you very much FCI judge Mr. Iuza Beradze 

Děkujeme oběma rozhodčím za krásné ohodnocení naší holčičky!

Fotografie ze závěrečné soutěže najdete zde: www.vystavaklatovy.info/

 

27.5.2014

Binkie z Krásného Botiče - moje první peruánka a zároveň i první pejsek, i když oni snad ani pejsci nejsou :-).

27.5.2014 slaví už 10 let!!

Zakladatelka naší chovatelské stanice, nejhodnejší a nejmilejší pejsek co jsem kdy poznala, taky nejtišší - štěká opravdu tak jednou za dva roky :-). Opravdu vůbec nehlídá :-). Taky ma úžasný metabolismus, jí jako doga a pořád je štíhlá! Jak jí to závidím :-). Zdravíčko už nemá nejlepší, přeci jen už je zasloužilá prababička, tak na to má nárok. Její geny předala dalším generacím a já jsem ráda, že máme po ní pokračovatelku chovu Avelínku :-), která má po ní víc než se zdá :-). Vše nejlepší lásko!!!!!!!

 

25.5. 2014 Mezinárodní výstava psů Litoměřice (IDS Litoměřice - CZ)

Bondira Moravian Pearl - třída šampionů (champion class) judge Zuzana Brotánková

V1 (Exc.1), CAC, CACIB, BOB a krásný posudek:

4 letá fena ,ideální představitelka plemene ,korektní ve všech parametrech standardu ,výborně připravená a výborně předvedená

Děkujeme paní rozhodčí za krásný posudek :-)!!

 

3.5.2014 Klubová výstava KCHN ČR

Na letošní klubové výstavě jsme chyběli, ovšem nechyběli zástupci naší chovatelské stanice, kteří jako vždy velmi úspěšně reprezentovali rodnou stanici. Za to jim moc děkujeme a gratulujeme!!! Naše nejúspěšnější štěňtáko - fenka Bondira vyhrála v závěrečné soutěži Druhé místo nejlepšího psa klubové výstavy res.BIS (res.BEST IN SHOW)!!

Bondira Moravian Pearl - Výborná1, CAC, Klubový vítěz, BOB, res.BIS / Excellent1, CAC, Club winner, BOB, res.BIS!!

D´Wayra Moravian Pearl se předvedla v soutěži PET - pro pejsky s hendikepem a předvedla se výborně a odvezla si za to pohár a spoustu dárečků! Jsme na ni moc pyšní, protože je z ní krásná a velmi přátelská peruánská holčička :-).

 

19.4.2014 Krajská výstava psů Dětřichov

IVORY Punto Valentino "Sany"

rozhodčí: Ilona Potůčková

výsledek: Velmi nadějný 1

Sany se na své první výstavě předvedl moc pěkně :-), dostal i moc krásný posudek a pochválení

od paní rozhodčí :-). Tak snad se mu bude dařit i na dalších výstavách :-).

 

 

 

4.4.2014 oslavila 3.narozeniny naše holčička Ävelinka!

Přejeme jí všechno nejlepší k narozeninám!!

 

Krásný chlapeček z Texasu roste do krásy, už jsou mu 4 měsíce :-), jsme moc pyšní, že jsme pomohly jeho paničce k takovému úžasnému psímu klučíkovi!

 

22.-23.2.2014 DUOCACIB Brno

Po delší době jsem se byla podívat na výstavě a zafandit našemu chlapečku z vrhu D - Domingo Mayta Moravian Pearl a naší holčičce ze Švédska Nakku Rakkans Ävelina. Jeli jsme na výstavu jen v sobotu, tak jsme sebou vzali i Sanyho (Ivory Punto Valentino), aby se rozkoukal a pomalu si zvykal na výstavní ruch:-). Sany při příchodu nechápal, co se to děje, kam ho to bereme, tak začal štěkat na pejsky, pak na mě :-), no po chvíli zjistil, že by se uštěkal, kdyby chtěl každého pejska pozdravit po psím, a tak si začal užívat pozornosti, kterou se mu na výstavě dostávalo.

 

V sobotu posuzoval Peruánské naháče J.Matyáš ze Slovenska:

Nakku Rakkans Ävelina - V1, CAC (maj. Graubner M. + Přikrylová L.)

Domingo Mayta Moravian Pearl - V1, CAC, res.CACIB (maj. Farníková J.)

V neděli posuzoval A.Mudra

Domingo Mayta Moravian Pearl - V1, CAC

V sobotu předvedla Maytíka jedna z jeho maminek - Martina G. a vedli si výborně :-), po výstavě

byl půjčen do soutěže Junior handling Terezce Businské, která to s Maytíkem taky skvěle umí :-). A Terezka dostala důvěru při předvedení Maytíka v neděli. Nás dojal Maytík nejen krásnými výsledky, ale i tím, jak si nás všechny pamatoval a vrhnul se na nás se svojí váhou plnou lásky :-). Vyrostl z něj opravdu krásný, velký a přitom elegantní pes, plný energie a lásky, kterou tak rád rozdává dál :-).

 

Jak už to tak na výstavách bývá, potkali jsme spoustu milých, ale i méně milých lidí. Poslechli si spoustu zajímavých věcí i těch, ze kterých nám nebylo zrovna veselo. Ráda jsem viděla naši "rodinu", pomuchlovala jsem si Ävelinku i Maytíka a další peruánky, kteří se nechali :-). Nejsem jedna z těch lidí, kteří se na každého vrhají, výstavy většinou prosedím s pejsky a nejím a skoro nepiju :-), takže jestli se někdo cítil dotčený, že jsem se s ním nebavila a neběhala od jednoho ke druhému s úsměvem nebo jsem nedostatečně fandila, tak se omlouvám, ale lepší už to se mnou nebude, nejsem milovník výstav a i když nevystavuji, tak ten stres na mě působí, stačí i to, že je v kruhu "moje dítě" :-).

 

No a abych toho stresu neměla málo, tak jsem přihlásila Sanyho na Evropskou výstavy psů, která se bude konat tento rok v Brně :-), tak nám držte pěsti, ať to panička ustojí a Sany ať se líbí :-).

Ještě bych k výstavě ráda podotkla, že i když bylo k vidění spoustu krásných pejsků našeho milovaného plemene, nešlo si nevšimnout mladých pejsků, kteří byli velmi bázliví, neschopni se předvést, jeden pejsek se pokusil kruh opustit a přikrčený se snažil utéct ven z kuhu. Pohled na takto vystavovaného pejska je opravdu velmi smutný :-(. Za svůj život jsem už pár štěňátek Peruánského naháče velkého odchovala a proto jsem z tohoto výjevu byla docela v šoku, protože naše štěňátka jsou velmi veselá, hravá, spíš v kruhu skáčou a dělají skopičiny, nikdy se nestalo, že by byli takto vyděšení, ano možná měli respekt z cizí osoby (rozhodčí), ktera na ně chytalá, ale to je tak vše, to mají peruánští naháči uvedeno i ve standardu plemene, že jsou k cizím odměření. Pevně věřím, že to bylo např. první výstavou a příště budou vesele poskakovat a brát běhání v kruhu jako zábavu.

Sama jsem na výstavu vzala naše štěně - 5ti měsíčního teriérka, který se ze začátku bál, ale při trénování běhu v kruhu byl naprosto bezvadný a suveréní, měl u sebe svoji paničku a věděl, že se mu nic nestane, poskakoval, očuchal pejsky, cizí lidi a i po tak náročném dni ještě zvládnul návštěvu u babičky a dědu, kde zase řádil :-). Možná byste podotkli, že jsou to rozdílná plemena s jinou povahou, ale náš pejsek byl první měsíc u nás doma bázlivka, ale setkáváním se s ostatními pejsky a zvykáním si na stresové situace se zněj stal velmi odvážný kluk. Možná to byl jen můj mylný dojem, moc v to věřím, že se snad mezi Peruány nebudou rodit bázlivá stvořeníčka, ale stvoření plná odvahy a temperamentu, jako připomínka jejich divokých předků.

 

Domingo Mayta Moravian Pearl